Ние помагаме на развиващи се компании. Вижте какво хората казват за нас.

За периода на професионалните ни взаимоотношения, свързани с договор за поддръжка на ИКТ инфраструктурата на ЗАД „Армеец“,  „Ар Ай Ти“ ЕООД не допусна прекъсване в бизнес-процесите на дружеството. Препоръка

Повече
Ованес Касабян – Директор, „Техно капитал“ АД

За периода на професионалните ни взаимоотношения Ар Ай Ти ЕООД показа добри търговски практики и отлични организационно-технически възможности. Поетите ангажименти се извършват в определени условия и срокове от квалифицирани специалисти. Препоръка

Повече
Цветана Василева – управител, „Глобъл Одит сървисез“ ООД

Благодарим на фирма „Ар Ай Ти“ за тяхното сериозно отношение към възложената задача, за ангажираността и адекватните решения, които предложиха и в последствие – реализираха. Отличното сътрудничество с тях видимо повиши нашата ефективност. Препоръка

Повече
Мария Караманова – управител, „Ексел Дент“ ЕООД

За кратките срокове на изпълнение на поръчката Ар Ай Ти ЕООД бързо и задълбочено проучи съществуващите бизнес процеси, изготви качествено и в срок концепция, технически и функционални изисквания за ИС за предоставяне на алтернативни куриерски услуги. Препоръка

Повече
Деян Дънешки – Главен изпълнителен директор, „Български пощи“ ЕАД

Вижте интерсни проекти, които наскоро реализирахме:

Актуално

 • polica-bg-kareta

  Изработка на платформа за онлайн застраховане Polica.bg

  Брокерът желаеше да разшири и затвърди интернет присъствието си, чрез пускане в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент: платформа за онлайн застраховане. Тя цели чрез преминаване през предварително разработени калкулатори всеки лесно и информирано да направи избора на необходимата му застраховка. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да реализира цялостния проект, заради дългогодишния си опит в автоматизацията на процеси в областта на общото застраховане.

  повече

 • bg-posts-kareta

  Изграждане на концепция за иновативна система в „Български пощи“ ЕАД

  Във връзка с кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ клиентът имаше нужда от екип, който в кратки срокове да създаде цялостна концепция за изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) – ИС ПАКУ. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД депозира своето предложение по отправена публична покана и бе избран да изпълни задачата.

  повече

За нас

„Ар Ай Ти“ ЕООД предлага консултантски и аутсорсинг услуги в областта на информационните технологии. Eкипът ни работи заедно повече от 15 години. Помагаме на нашите клиенти да оптимизират бизнеса си, като проектираме, реализираме и поддържаме цялостни, надеждни IT решения, съобразени с нуждите и бюджета им.

Решението да създадем „Ар Ай Ти“ ЕООД дойде като естествено продължение на дългогодишната ни съвместна работа за голяма българска застрахователна компания. Придобихме професионалния си опит в динамична среда. Грижихме се за бизнес, в който изискванията за надеждност, непрекъсваемост и сигурност на онлайн услугите са от критично значение. Сега това ни помага да намираме бързо, адекватно, ефективно решение на проблемите на нашите клиенти.

Обърнете се към нас, ако търсите стабилен партньор, който вижда уязвимите места във вашата информационна инфраструктура, предлага и реализира най-добрия начин за отстраняването им.

Свържете се с нас:

Партньори

 • polica-bg-logo-footer
 • armeec_footer
 • eksel-dent-footer
 • ok-office-footer
 • global-audit-footer
 • bg_post-footer
 • solitron-footer