Проекти

Системно администриране и мониторинг в НСИ

nsilogo_small

В календарната 2016 година екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна администрация на информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ. След обстоен анализ на състоянието на ИКТ инфраструктурата бяха направени и поетапно приложени планове за оптимизация. Сериозен напредък бе постигнат в количеството услуги и устройства, подлежащи на наблюдение със специализирани инструменти. Бяха систематизирани и внедрени редица добри практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на непрекъснато разширяващия се спектър от публични услуги на НСИ, налични денонощно.

Повече

Изработка на платформа за онлайн застраховане Polica.bg

polica-bg-kareta

Брокерът желаеше да разшири и затвърди интернет присъствието си, чрез пускане в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент: платформа за онлайн застраховане. Тя цели чрез преминаване през предварително разработени калкулатори всеки лесно и информирано да направи избора на необходимата му застраховка. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да реализира цялостния проект, заради дългогодишния си опит в автоматизацията на процеси в областта на общото застраховане.

Повече

Изграждане на концепция за иновативна система в „Български пощи“ ЕАД

bg-posts-kareta

Във връзка с кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ клиентът имаше нужда от екип, който в кратки срокове да създаде цялостна концепция за изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) – ИС ПАКУ. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД депозира своето предложение по отправена публична покана и бе избран да изпълни задачата.

Повече

Поддръжка и развитие на информационни системи на ЗАД „Армеец“

logo-1

Задължително условие за успех в застрахователния бизнес е предлаганата услуга да бъде достъпна денонощно, целогодишно, непрекъснато. За целта са необходими стабилни, добре поддържани информационни системи, които постоянно се развиват и надграждат. ЗАД „Армеец“ имаше нужда от екип, който да продължи да поддържа и развива цялостната му IT инфраструктура. И ние – „Ар Ай Ти“ ЕООД – се отзовахме.

Повече

IT консултации за „Глобъл одит сървисез“ ООД

client-2

Проучихме наличната комуникационна, сървърна, мрежова архитектура и работни станции. Подменихме хардуера и софтуера без това да попречи на обичайната бизнес дейност на служителите на фирмата и обслужването на клиентите. В резултат от изпълнения проект, няколко месеца по-късно бяхме поканени да осъществим колокиране и пускане в експлоатация в специализиран дейта център, на всички системи критични за бизнеса на компанията. Стандартизирахме потребителските практики по отношение на софтуера и обучихме служителите да боравят по най-рационален начин в новата ситуация.

Повече

Осъвременяване на съществуващ софтуер и хардуер за „Ексел Дент“

client-4

„Ексел Дент“ ЕООД е фирма за търговия със стоматологични изделия. Нямаше собствен IT екип, нито абонамент за поддръжка към IT фирма. Предстоеше закупуване и пускане в експлоатация на ново оборудване. Анализирахме нуждите и доставихме желаната техника. Осъществихме миграцията на софтуер и прехвърляне на данни, и осигурихме защита от зловреден софтуер за всяка една работна станция.

Повече