Проекти

Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия в Пловдив

Отвори врати първият Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти, иницииран от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Екипът на Ар Ай Ти ЕООД създаде прототип на пълнофункционално работно място с необходимата компютърна и периферна техника и приложен софтуер. Технически бе имплементиран бизнес процеса от попълване на продуктовия каталог през създаване на персонализиран етикет и отпечатване на QR code на отделните изделия.

Демонстрационният център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти е всеобхватен модел на търговски цикъл, свързан с купуването, складирането, обработката и продажбата по-късно на продукция на международните пазари в двустранно – между Китай и страните от ЦИЕ от една страна, и многостранното сътрудничество – между самите държави от Централна и Източна Европа. На откриването директорът на ЦНСССКЦИЕ демонстрира работа с електронната платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ. Проектът цели да насърчи млади предприемачи, студенти от Бългрия и Китай, които ще бъдат обучени да използват платформата.

„Платформата гарантира свързаност между юридическите лица и правителствата.  Това е бърз, сигурен и удобен начин за свързаност. Даваме възможност на производителите да качват своите продукти и посредством изградената свързаност за реална търговия b2b и b2c“, заяви Васил Гелев, директор на Центтъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

16plus1cloud

Последни публикации

Архив