Проекти

Ар Ай Ти ЕООД получи финансиране чрез ОПИК

Ар Ай Ти ЕООД стартира изпълнението на договор BG16RFOP002-2.073-5519-C01, в сила от 27-07-2020 до 27-10-2020 г. Общата стойност на проекта е 9 827.00 лв., от които 8 352.95 лв. европейско и 1 474.05 лв. национално съфинансиране. Проектът цели oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Повече

CarAssist – личният асистент на твоя автомобил

Car-Assist-news

„КАРС“ ООД е стартъп за професионално обслужване на лични автомобили и автопаркове с доказана експертиза в сервизния и в застрахователния мениджмънт. Фирмата желаеше да заяви интернет присъствието си, чрез промотиране в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент – платформа за онлайн поръчки и абонаменти, комбинирана със CRM, електронен архив, управление на бизнес процеси, отчетност и рипортинг. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да конструира и управлява плана за дигитална трансформация на бизнеса. Проектът Carassist.bg допринася за изграждане на доверие към работата на стартъпа, чрез прозрачно, пълно и доверено обслужване. През избора и решението за покупка, до сервизната и козметична поддръжка на автомобила – професионалистите на „КАРС“ ООД са на линия, за да помогнат.

Повече

Системна поддръжка на IT средата в Министерство на културата

Министерство на културата не разполага с щатен IT екип. Нормалното функциониране на инфраструктурата, IT услугите и работните процеси са нетипични за ведомството дейности, които подлежат на аутсорсинг. Осигуряването на системна администрация и денонощен мониторинг на услуги и устройства се извършва с възлагане на поръчка и избор на фирма, притежаваща съответната експертиза. От месец март 2017 г. до месец декември 2019 г. екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна поддръжка на IT средата чрез аутсорсинг на две работни места на пълна заетост в офис на възложителя.

Повече

Софтуер за управление на валутни обменни бюра

От месец януари 2020 г. изпълняваме договор за разпространение и поддръжка на продукта EXCHANGE В.1.18.00.
Продуктът EXCHANGE В.1.18.00  позволява автоматизиране на всекидневната дейност на обменни бюра и финансови къщи.
Регистриран е в НАП под №588 /13-01-2020 г. в публичен списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.
Предимства на решението: бърза инсталация, без лиценз за база данни, интуитивен екран за работа, защита от грешки.
Еднократна цена за закупуване: 359 € за 1 работно място.
Пълнофункционален, безсрочен лиценз.
За всяко следващо работно място – отстъпка 20%
При сезонен бизнес се предлагат и краткосрочни (месечни) лицензи.

Повече

Системно администриране и мониторинг в НСИ

В календарната 2016 година екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна администрация на информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ. След обстоен анализ на състоянието на ИКТ инфраструктурата бяха направени и поетапно приложени планове за оптимизация. Сериозен напредък бе постигнат в количеството услуги и устройства, подлежащи на наблюдение със специализирани инструменти. Бяха систематизирани и внедрени редица добри практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на непрекъснато разширяващия се спектър от публични услуги на НСИ, налични денонощно.

Повече

Изработка на платформа за онлайн застраховане Polica.bg

Брокерът желаеше да разшири и затвърди интернет присъствието си, чрез пускане в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент: платформа за онлайн застраховане. Тя цели чрез преминаване през предварително разработени калкулатори всеки лесно и информирано да направи избора на необходимата му застраховка. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да реализира цялостния проект, заради дългогодишния си опит в автоматизацията на процеси в областта на общото застраховане.

Повече

Изграждане на концепция за иновативна система в „Български пощи“ ЕАД

Във връзка с кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ клиентът имаше нужда от екип, който в кратки срокове да създаде цялостна концепция за изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) – ИС ПАКУ. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД депозира своето предложение по отправена публична покана и бе избран да изпълни задачата.

Повече

Поддръжка и развитие на информационни системи на ЗАД „Армеец“

Задължително условие за успех в застрахователния бизнес е предлаганата услуга да бъде достъпна денонощно, целогодишно, непрекъснато. За целта са необходими стабилни, добре поддържани информационни системи, които постоянно се развиват и надграждат. ЗАД „Армеец“ имаше нужда от екип, който да продължи да поддържа и развива цялостната му IT инфраструктура. И ние – „Ар Ай Ти“ ЕООД – се отзовахме.

Повече

IT консултации за „Глобъл одит сървисез“ ООД

Проучихме наличната комуникационна, сървърна, мрежова архитектура и работни станции. Подменихме хардуера и софтуера без това да попречи на обичайната бизнес дейност на служителите на фирмата и обслужването на клиентите. В резултат от изпълнения проект, няколко месеца по-късно бяхме поканени да осъществим колокиране и пускане в експлоатация в специализиран дейта център, на всички системи критични за бизнеса на компанията. Стандартизирахме потребителските практики по отношение на софтуера и обучихме служителите да боравят по най-рационален начин в новата ситуация.

Повече

Осъвременяване на съществуващ софтуер и хардуер за „Ексел Дент“

„Ексел Дент“ ЕООД е фирма за търговия със стоматологични изделия. Нямаше собствен IT екип, нито абонамент за поддръжка към IT фирма. Предстоеше закупуване и пускане в експлоатация на ново оборудване. Анализирахме нуждите и доставихме желаната техника. Осъществихме миграцията на софтуер и прехвърляне на данни, и осигурихме защита от зловреден софтуер за всяка една работна станция.

Повече

Последни публикации

Архив