Проекти

Ар Ай Ти ЕООД успешно премина ISO сертификация

Целта на ISO е да осигури структура, организация и дисциплина, които ще доведат до осезаеми подобрения – вътре в процесите на компанията и при взаимоотношенията с клиентите. Придобиването на сертификатите е ясна индикация, че екипът работи придържайки се към международно признати практики.

Стандартите, които фирмата покри, са следните:

ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството
ISO 20000-1:2011 – Система за управление на качеството на ИТ услугите
ISO 27001:2013 – Система за управление на сигурността на информацията

Сертификацията не е самоцел – тя е едно пътуване към непрекъснато подобрение и е доказателство за ангажимента ни да предоставим все по-качествена и надеждна услуга на своите клиенти. Ние сме решени да продължим по нашия път и да приложим възможностите, към които ни насочи одитния екип. Използваме случая да благодарим за професионализма на RINA Services в лицето на техния български екип.

Последни публикации

Архив