Сървърни системи
и виртуализация

Сървърни системи и виртуализация

 

Създаване на единна система за комуникация, съхранение и достъп до информация, реализирана върху виртуална платформа, която улеснява работата на служителите ви, намалява вероятността за грешки и повишава ефективността на екипа ви. Виртуализацията прави възможно стартирането на множество операционни системи и приложен софтуер върху една физическа машина, колокирана в специализиран дейта център или в офиса на клиента.

Какво включва виртуализацията

  • проектиране на сървърни системи и комуникации;
  • доставка и инсталиране на необходимите хардуерни компоненти;
  • инсталиране на специализиран софтуер за виртуализация;
  • внедряване и миграция на потребителски приложения в новата среда;
  • интегриране и консолидиране на информационни системи;
  • внедряване на решения за информационна сигурност;
  • наблюдение и поддръжка на работата на системата.

След като анализираме начина на работа и нуждите на клиента, проектираме системата и избираме отделните компоненти, с които ще я реализираме. Доставяме и инсталираме оборудването, тестваме и нанасяме корекции на софтуера, ако е необходимо. Обучаваме персонала на фирмата да работи с него.

Проектиране на IT инфраструктура

Тази услуга е особено подходяща за стартиращи компании, които искат да положат стабилни основи на своята IT инфраструктура, както и за компании в процес на организационна промяна. В обхвата на услугата попада мрежовата и сървърна архитектура, политики за сигурност, избор на подходящ лицензионен план за софтуера , подбор на приложни решения адекватни на дейността.

Ние от „АР АЙ ТИ“ ЕООД предлагаме тази услуга.

Заслужава си да помислите.
Може би точно това решение е за ВАС.

 

Свържете се с нас: