Клиентите за нас

Красимира Стефова – Главен секретар в Министерство на културата

Настоящата референция се издава от Министерство на културата на РБългария в уверение на това, че в периода март 2017 – декември 2019 „Ар Ай Ти“ ЕООД обезпечи пълното обслужване на IT средата във ведомството. За целия период на договора не са допускани критични прекъсвания на работния процес, нито загуба на данни. Препоръка

Сергей Цветарски – Председател на НСИ

„Ар Ай Ти“ ЕООД разполага с необходимото желание и капацитет да застава зад клиентите си, влага време, внимание и експертиза, с цел да отговаря на ежедневното предизвикателство за наличност на инфраструктурата в НСИ. Изразяваме удоволствие от съвместната си работа с екип, който не прави компромис с качеството. Препоръка

Димитър Босовски – Управител, „Файнди“ ООД

В периода на изпълнение на договор за софтуерна изработка екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД показа висок професионализъм, коректност и достави разработки от най-високо качество. Бихме искали да изразим изключителното си удовлетворение от съвместната ни работа. Препоръка

Деян Дънешки – Главен изпълнителен директор, „Български пощи“ ЕАД

За кратките срокове на изпълнение на поръчката Ар Ай Ти ЕООД бързо и задълбочено проучи съществуващите бизнес процеси, изготви качествено и в срок концепция, технически и функционални изисквания за ИС за предоставяне на алтернативни куриерски услуги. Препоръка

Мария Караманова – управител, „Ексел Дент“ ЕООД

Благодарим на фирма „Ар Ай Ти“ за тяхното сериозно отношение към възложената задача, за ангажираността и адекватните решения, които предложиха и в последствие – реализираха. Отличното сътрудничество с тях видимо повиши нашата ефективност. Препоръка

Цветана Василева – управител, „Глобъл Одит сървисез“ ООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения Ар Ай Ти ЕООД показа добри търговски практики и отлични организационно-технически възможности. Поетите ангажименти се извършват в определени условия и срокове от квалифицирани специалисти. Препоръка

Мениджмънт „Техно капитал“ АД

За периода на професионалните ни взаимоотношения, свързани с договор за поддръжка на ИКТ инфраструктурата на ЗАД „Армеец“,  „Ар Ай Ти“ ЕООД не допусна прекъсване в бизнес-процесите на дружеството.