Клиентите за нас

Сергей Цветарски – Председател на НСИ

„Ар Ай Ти“ ЕООД разполага с необходимото желание и капацитет да застава зад клиентите си, влага време, внимание и експертиза, с цел да отговаря на ежедневното предизвикателство за наличност на инфраструктурата в НСИ. Изразяваме удоволствие от съвместната си работа с екип, който не прави компромис с качеството. Препоръка

Димитър Босовски – Управител, „Файнди“ ООД

В периода на изпълнение на договор за софтуерна изработка екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД показа висок професионализъм, коректност и достави разработки от най-високо качество. Бихме искали да изразим изключителното си удовлетворение от съвместната ни работа. Препоръка

Деян Дънешки – Главен изпълнителен директор, „Български пощи“ ЕАД

За кратките срокове на изпълнение на поръчката Ар Ай Ти ЕООД бързо и задълбочено проучи съществуващите бизнес процеси, изготви качествено и в срок концепция, технически и функционални изисквания за ИС за предоставяне на алтернативни куриерски услуги. Препоръка

Мария Караманова – управител, „Ексел Дент“ ЕООД

Благодарим на фирма „Ар Ай Ти“ за тяхното сериозно отношение към възложената задача, за ангажираността и адекватните решения, които предложиха и в последствие – реализираха. Отличното сътрудничество с тях видимо повиши нашата ефективност. Препоръка

Цветана Василева – управител, „Глобъл Одит сървисез“ ООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения Ар Ай Ти ЕООД показа добри търговски практики и отлични организационно-технически възможности. Поетите ангажименти се извършват в определени условия и срокове от квалифицирани специалисти. Препоръка

Мениджмънт „Техно капитал“ АД

За периода на професионалните ни взаимоотношения, свързани с договор за поддръжка на ИКТ инфраструктурата на ЗАД „Армеец“,  „Ар Ай Ти“ ЕООД не допусна прекъсване в бизнес-процесите на дружеството.