IT Консултации

Консултантски услуги

Винаги има начини за оптимизация на работния процес и постигане на по-високи бизнес резултати. Обикновено те са свързани с максимално ефективно прилагане на новите технологии. Ние ви консултираме кое е най-ползотворното решение за вас, а след това го реализираме.

Анализ и оптимизация на бизнес процеси

Запознаваме се с начина ви на работа и спецификите на бизнеса ви. На база на получената и анализирана информация предлагаме технологично решение, което ще оптимизира работния процес.

Одит на информационни системи

Правим безплатен оглед на съществуващата инфраструктура от гледна точка на обслужване на всички работни процеси, сигурност, адекватност на оборудването. Изготвяме писмено предложение разбито на стъпки, всяка със съответния бюджет. Така можете да започнете да променяте IT инфраструктурата на вашата фирма поетапно, съобразявайки се с финансовите си възможности към момента.

Проектиране на IT инфраструктура

Тази услуга е особено подходяща за стартиращи компании, които искат да положат стабилни основи на своята IT инфраструктура, както и за компании в процес на организационна промяна. В обхвата на услугата попада мрежовата и сървърна архитектура, политики за сигурност, избор на подходящ лицензионен план за софтуера , подбор на приложни решения адекватни на дейността.

Информационна сигурност

Предлагаме и реализираме най-добрите решения за защита на вашите данни и на данните на клиентите ви.

Обучение

Обучаваме вашите служители как да работят с новия софтуер, който сме инсталирали. Имаме изградена методология, която ни позволява да се съобразим с възможностите и нивото на знания по темата на всеки един от обучаваните от нас служители. Разглеждаме и дискутираме практически казуси. Освен присъствената форма практикуваме и съвременни техники за провеждане на уеб базирани семинари (уебинари).

team-4

Използвайте нашите консултантски услуги, за максимална оптимизация на вашия бизнес!