За нас

„Ар Ай Ти“ ЕООД предлага консултантски и аутсорсинг услуги в областта на информационните технологии. Eкипът ни работи заедно повече от 15 години. Помагаме на нашите клиенти да оптимизират бизнеса си, като проектираме, реализираме и поддържаме цялостни, надеждни IT решения, съобразени с нуждите и бюджета им.

Решението да създадем „Ар Ай Ти“ ЕООД дойде като естествено продължение на дългогодишната ни съвместна работа за голяма българска застрахователна компания. Придобихме професионалния си опит в динамична среда. Грижихме се за бизнес, в който изискванията за надеждност, непрекъсваемост и сигурност на онлайн услугите са от критично значение. Сега това ни помага да намираме бързо, адекватно, ефективно решение на проблемите на нашите клиенти.

Обърнете се към нас, ако търсите стабилен партньор, който вижда уязвимите места във вашата информационна инфраструктура, предлага и реализира най-добрия начин за отстраняването им.