Ние помагаме на развиващи се компании. Вижте какво хората казват за нас.

„Ар Ай Ти“ ЕООД разполага с необходимото желание и капацитет да застава зад клиентите си, влага време, внимание и експертиза, с цел да отговаря на ежедневното предизвикателство за наличност на инфраструктурата в НСИ. Изразяваме удоволствие от съвместната си работа с екип, който не прави компромис с качеството. Препоръка

Повече
Сергей Цветарски – Председател на НСИ

В периода на изпълнение на договор за софтуерна изработка екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД показа висок професионализъм, коректност и достави разработки от най-високо качество. Бихме искали да изразим изключителното си удовлетворение от съвместната ни работа. Препоръка

Повече
Димитър Босовски – Управител, „Файнди“ ООД

За кратките срокове на изпълнение на поръчката Ар Ай Ти ЕООД бързо и задълбочено проучи съществуващите бизнес процеси, изготви качествено и в срок концепция, технически и функционални изисквания за ИС за предоставяне на алтернативни куриерски услуги. Препоръка

Повече
Деян Дънешки – Главен изпълнителен директор, „Български пощи“ ЕАД

Благодарим на фирма „Ар Ай Ти“ за тяхното сериозно отношение към възложената задача, за ангажираността и адекватните решения, които предложиха и в последствие – реализираха. Отличното сътрудничество с тях видимо повиши нашата ефективност. Препоръка

Повече
Мария Караманова – управител, „Ексел Дент“ ЕООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения Ар Ай Ти ЕООД показа добри търговски практики и отлични организационно-технически възможности. Поетите ангажименти се извършват в определени условия и срокове от квалифицирани специалисти. Препоръка

Повече
Цветана Василева – управител, „Глобъл Одит сървисез“ ООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения, свързани с договор за поддръжка на ИКТ инфраструктурата на ЗАД „Армеец“,  „Ар Ай Ти“ ЕООД не допусна прекъсване в бизнес-процесите на дружеството.

Повече
Мениджмънт „Техно капитал“ АД

Вижте интерсни проекти, които наскоро реализирахме:

Актуално

  • Системна поддръжка на IT средата в Министерство на културата

    Министерство на културата не разполага с щатен IT екип. Нормалното функциониране на инфраструктурата, IT услугите и работните процеси са нетипични за ведомството дейности, които подлежат на аутсорсинг. Осигуряването на системна администрация и денонощен мониторинг на услуги и устройства се извършва с възлагане на поръчка и избор на фирма, притежаваща съответната експертиза. От месец март 2017 г. до месец октомври 2018 г. екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна поддръжка на IT средата чрез аутсорсинг на две работни места на пълна заетост в офис на възложителя. Фирмата бе класирана и договора бе подновен за календарна 2019 година.

    повече

  • Системно администриране и мониторинг в НСИ

    В календарната 2016 година екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна администрация на информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ. След обстоен анализ на състоянието на ИКТ инфраструктурата бяха направени и поетапно приложени планове за оптимизация. Сериозен напредък бе постигнат в количеството услуги и устройства, подлежащи на наблюдение със специализирани инструменти. Бяха систематизирани и внедрени редица добри практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на непрекъснато разширяващия се спектър от публични услуги на НСИ, налични денонощно.

    повече

За нас

„Ар Ай Ти“ ЕООД предлага консултантски и аутсорсинг услуги в областта на информационните технологии. Eкипът ни работи заедно повече от 15 години. Помагаме на нашите клиенти да оптимизират бизнеса си, като проектираме, реализираме и поддържаме цялостни, надеждни IT решения, съобразени с нуждите и бюджета им.

Решението да създадем „Ар Ай Ти“ ЕООД дойде като естествено продължение на дългогодишната ни съвместна работа за голяма българска застрахователна компания. Придобихме професионалния си опит в динамична среда. Грижихме се за бизнес, в който изискванията за надеждност, непрекъсваемост и сигурност на онлайн услугите са от критично значение. Сега това ни помага да намираме бързо, адекватно, ефективно решение на проблемите на нашите клиенти.

Обърнете се към нас, ако търсите стабилен партньор, който вижда уязвимите места във вашата информационна инфраструктура, предлага и реализира най-добрия начин за отстраняването им.

Свържете се с нас:

Партньори