Ние помагаме на развиващи се компании. Вижте какво хората казват за нас.

Настоящата референция се издава от Министерство на културата на РБългария в уверение на това, че в периода март 2017 – декември 2019 „Ар Ай Ти“ ЕООД обезпечи пълното обслужване на IT средата във ведомството. За целия период на договора не са допускани критични прекъсвания на работния процес, нито загуба на данни. Препоръка

Повече
Красимира Стефова – Главен секретар в Министерство на културата

„Ар Ай Ти“ ЕООД разполага с необходимото желание и капацитет да застава зад клиентите си, влага време, внимание и експертиза, с цел да отговаря на ежедневното предизвикателство за наличност на инфраструктурата в НСИ. Изразяваме удоволствие от съвместната си работа с екип, който не прави компромис с качеството. Препоръка

Повече
Сергей Цветарски – Председател на НСИ

В периода на изпълнение на договор за софтуерна изработка екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД показа висок професионализъм, коректност и достави разработки от най-високо качество. Бихме искали да изразим изключителното си удовлетворение от съвместната ни работа. Препоръка

Повече
Димитър Босовски – Управител, „Файнди“ ООД

За кратките срокове на изпълнение на поръчката Ар Ай Ти ЕООД бързо и задълбочено проучи съществуващите бизнес процеси, изготви качествено и в срок концепция, технически и функционални изисквания за ИС за предоставяне на алтернативни куриерски услуги. Препоръка

Повече
Деян Дънешки – Главен изпълнителен директор, „Български пощи“ ЕАД

Благодарим на фирма „Ар Ай Ти“ за тяхното сериозно отношение към възложената задача, за ангажираността и адекватните решения, които предложиха и в последствие – реализираха. Отличното сътрудничество с тях видимо повиши нашата ефективност. Препоръка

Повече
Мария Караманова – управител, „Ексел Дент“ ЕООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения Ар Ай Ти ЕООД показа добри търговски практики и отлични организационно-технически възможности. Поетите ангажименти се извършват в определени условия и срокове от квалифицирани специалисти. Препоръка

Повече
Цветана Василева – управител, „Глобъл Одит сървисез“ ООД

За периода на професионалните ни взаимоотношения, свързани с договор за поддръжка на ИКТ инфраструктурата на ЗАД „Армеец“,  „Ар Ай Ти“ ЕООД не допусна прекъсване в бизнес-процесите на дружеството.

Повече
Мениджмънт „Техно капитал“ АД

Вижте интерсни проекти, които наскоро реализирахме:

Актуално

 • Ар Ай Ти ЕООД получи финансиране чрез ОПИК

  Ар Ай Ти ЕООД стартира изпълнението на договор BG16RFOP002-2.073-5519-C01, в сила от 27-07-2020 до 27-10-2020 г. Общата стойност на проекта е 9 827.00 лв., от които 8 352.95 лв. европейско и 1 474.05 лв. национално съфинансиране. Проектът цели oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  повече

 • Car-Assist-news

  CarAssist – личният асистент на твоя автомобил

  „КАРС“ ООД е стартъп за професионално обслужване на лични автомобили и автопаркове с доказана експертиза в сервизния и в застрахователния мениджмънт. Фирмата желаеше да заяви интернет присъствието си, чрез промотиране в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент – платформа за онлайн поръчки и абонаменти, комбинирана със CRM, електронен архив, управление на бизнес процеси, отчетност и рипортинг. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да конструира и управлява плана за дигитална трансформация на бизнеса. Проектът Carassist.bg допринася за изграждане на доверие към работата на стартъпа, чрез прозрачно, пълно и доверено обслужване. През избора и решението за покупка, до сервизната и козметична поддръжка на автомобила – професионалистите на „КАРС“ ООД са на линия, за да помогнат.

  повече

За нас

„Ар Ай Ти“ ЕООД предлага консултантски и аутсорсинг услуги в областта на информационните технологии. Eкипът ни работи заедно повече от 15 години. Помагаме на нашите клиенти да оптимизират бизнеса си, като проектираме, реализираме и поддържаме цялостни, надеждни IT решения, съобразени с нуждите и бюджета им.

Решението да създадем „Ар Ай Ти“ ЕООД дойде като естествено продължение на дългогодишната ни съвместна работа за голяма българска застрахователна компания. Придобихме професионалния си опит в динамична среда. Грижихме се за бизнес, в който изискванията за надеждност, непрекъсваемост и сигурност на онлайн услугите са от критично значение. Сега това ни помага да намираме бързо, адекватно, ефективно решение на проблемите на нашите клиенти.

Обърнете се към нас, ако търсите стабилен партньор, който вижда уязвимите места във вашата информационна инфраструктура, предлага и реализира най-добрия начин за отстраняването им.

Свържете се с нас:

Партньори