Проекти

Ар Ай Ти ЕООД получи финансиране чрез ОПИК

Ар Ай Ти ЕООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, стартира изпълнението на договор BG16RFOP002-2.073-5519-C01, в сила от 27-07-2020 до 27-10-2020 г.

Общата стойност на проекта е 9 827.00 лв., от които 8 352.95 лв. европейско и 1 474.05 лв. национално съфинансиране.

Проектът цели oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Плакат COVID-19 финансиране

Повече за оперативната програма на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opic

Последни публикации

Архив