Проекти

Софтуер за управление на валутни обменни бюра

Продукт

Продуктът EXCHANGE В.1.18.00  е разработен с цел автоматизиране на всекидневната дейност на обменни бюра и финансови къщи. Регистриран е в НАП под №588 /13-01-2020 г. в публичен списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.

EXCHANGE В.1.18.00  е проектиран и се поддържа от 1993 г. до сега. Съобразен е изцяло с действащото законодателство, изискванията на БНБ, Наредба № 4 от 8август 2003 /2017 г. за изискванията към дейността на обменните бюра, както и новите разпоредби на НАП – „Наредба Н18 за регистрирането и отчитането напродажбите чрез фискални устройства и изискванията към софтуерите за управлението им“.

Разпространение и поддръжка

От месец януари 2020 г. „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълнява договор за разпространение и поддръжка на продукта EXCHANGE В.1.18.00

Основни функционалности

 • курсове за деня на БНБ и собствени курсове;
 • регистриране на текущите покупки и продажби според курсовете на валутите за деня; всяка извършена операция се придружава от касов бон и/или бордеро;
 • многоредови бордера и ордери;
 • отчети за извършените операции;
 • движение на касата в реално време и за минали периоди;
 • движение на собствени средства;
 • справки за издадени бордера – за произволен период, издаване на дубликат, сторниране и др.;
 • бързо и улеснено изчисляване на действията с валути чрез вградени функционалности като валутен калкулатор, кръстосани курсове, виртуално табло;
 • множество контроли, съгласно изискванията на законодателството (касова наличност до 20 000 лв., 5% разлика с курса на БНБ и др.), както и за предпазване от операторски грешки;
 • управление на други каси, освен валутната –например: Western Union, Money Gram, прехвърляне на средства за съхранение в трезор, банка, външна каса и др.
 • дневното приключване – изготвят се всички изисквани документисъгласно Наредба № 4 от 8 август 2003 /2017 г. за изискванията към дейността наобменните бюра;
 • всички извършени дейности са достъпни за текущ ден или минал период;
 • Административен панел – първоначални и основни настройки на цялата система.

Лицензионна политика

Еднократна цена за закупуване         –        460 €   за 1 работно място
Пълнофункционален, безсрочен лиценз.
За всяко следващо работно място отстъпка 20%
В цената е включен и лиценз на базата данни за неограничен брой записи.
 
Краткосрочни лицензи (програмата позволява да се регистрира информация за закупения срок на ползване, след това е достъпна за справки):
1 месец /1 каса – 35 €
6 месеца /1 каса – 154
1 година / 1 каса – 228 €
Варианти за поддръжка (при безсрочен и срочен лиценз):
Абонамент за 1 година /1 каса     20 €  на месец
Абонаментът включва отдалечен достъп и телефонни консултации, обучения, актуализации, а при необходимост и посещение на място в работни дни от 9:00 до 17:30 часа.
При предплащане за 1 година  – отстъпка 10%
 
Без абонамент/на започнат час:                 30
За обекти извън София транспорта се заплаща допълнително.
        Инсталация, настройка и обучение на място  145 €
        Цените могат да бъдат договаряни индивидуално, в зависимост от спецификата на обекта.
Всички цени са без включен ДДС.
Бордеро „Купува“
Електронно табло със собствен курс

Последни публикации

Архив