Проекти

Поддръжка и развитие на информационни системи на ЗАД „Армеец“

Клиент

ЗАД „Армеец“ – едно от най-големите застрахователни дружества в страната, с над 50 офиса и близо 700 щатни служители.

Нужди на клиента

Задължително условие за успех в застрахователния бизнес е предлаганата услуга да бъде достъпна денонощно, целогодишно, непрекъснато. За целта са необходими стабилни, добре поддържани информационни системи, които постоянно се развиват и надграждат. ЗАД „Армеец“ имаше нужда от екип, който да продължи да поддържа и развива цялостната му IT инфраструктура. И ние – „Ар Ай Ти“ ЕООД – се отзовахме.

Какво направихме

В рамките на 6 месеца се грижихме за IT инфраструктурата на дружеството в следните направления:

  • Поддръжка на основните информационни системи, касаещи сключването на застраховки, счетоводство, документооборот и др. Разработване на нови функционалности, които да улеснят работата на служителите на ЗАД „Армеец“ и потребителите, ползващи онлайн услугите на дружеството.
  • Внедряване и адаптиране на Сървис Деск система към нуждите на застрахователя и спецификите на отделните застрахователни продукти, за да се осигури по-добро обслужване на крайните клиенти.
  • Поддръжка на центъра за данни и мрежовата инфраструктура на ЗАД „Армеец“ на територията на България.

Резултатът

Екипът ни е проектирал, поддържал и развивал някои от ключовите информационни системи на дружеството през последните 10 години. В резултат на дългогодишната ни работа, както и на дейността ни през последните 6 месеца, ЗАД „Армеец“ разполага с отлично развити канали за продажба и обслужване на клиенти. Разработеният от нас Web портал например се ползва от над 7 000 потребители, които имат нужда от услугите на застрахователен посредник.

Последни публикации

Архив