Проекти

IT консултации за „Глобъл одит сървисез“ ООД

Извършване на одит на текуща ИТ инфраструктура. Осъвременяване на съществуващ хардуер за
„Глобъл одит сървисез“ ООД

Клиент

„Глобъл одит сървисез“ ООД е международна организация, осигуряваща всеобхватно разнообразие от професионални одиторски, счетоводни, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.

Нужди на клиента

Закупуване и инсталация на нов хардуер.
Миграция на счетоводен софтуер с бази данни, прехвърляне на работни файлове и приложения на новите работни станции.
Прилагане на решения за бекъп и архивиране.

Какво направихме

Проучихме наличната комуникационна, сървърна, мрежова архитектура и работни станции. Предложихме няколко варианта, с различен бюджет, за осъвременяване на съществуващото оборудване. Подбрахме и доставихме консултираното с възложителя оборудване. Осъществихме инсталации на софтуер и миграция на данни върху него.

Резултатът

Подменихме хардуера и софтуера без това да попречи на обичайната бизнес дейност на служителите на фирмата и обслужването на клиентите. След промените те работят по-бързо, спокойно и ефективно. В резултат от изпълнения проект, няколко месеца по-късно бяхме поканени да осъществим колокиране и пускане в експлоатация в специализиран дейта център, на всички системи критични за бизнеса на компанията. Стандартизирахме потребителските практики по отношение на софтуера и обучихме служителите да боравят по най-рационален начин в новата ситуация.

Последни публикации

Архив