Проекти

Изработка на платформа за онлайн застраховане Polica.bg

Клиент

„СМГ Брокерс” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер, който работи на българския пазар от 1996 г.

Нужди на клиента

Брокерът желаеше да разшири и затвърди интернет присъствието си, чрез пускане в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент: платформа за онлайн застраховане. Тя цели чрез преминаване през предварително разработени калкулатори всеки лесно и информирано да направи избора на необходимата му застраховка. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да реализира цялостния проект, заради дългогодишния си опит в автоматизацията на процеси в областта на общото застраховане.

Какво направихме

В рамките на 4 месеца съвместно с водещи експерти от офиса на брокера направихме анализ за обхвата и спецификите на платформата. Реализирахме избран от клиента дизайн. Чрез уеб услуги го интегрирахме към разработена от „Ар Ай Ти“ ЕООД система за управление на застрахователни услуги. В нея конфигурирахме и тествахме избраните застрахователни продукти. Системата поддържа следните основни функционалности:
• Калкулация на застрахователна премия към множество застрахователи с минимален набор от входни параметри.
• Извличане на застрахователни покрития, лимити, рискове, отстъпки и завишения за конкретен застрахователен продукт.
• Съхраняване на генерирани оферти и полици.
• Деклариране на плащане.

Резултатът

Polica.bg е проект в развитие. Силната мотивация на брокера и създадената атмосфера на ефективно взаимодействие между двата екипа, гарантира бъдещото разширяване на обхвата на достъпните онлайн услуги. Брокерът получи нов канал за дистрибуция, който изглежда и работи еднакво добре на всички видове устройства – компютри, мобилни телефони и таблети с различни операционни системи. Платформата е на високо техническо ниво и с визуално издържан дизайн. Тя дава богато количество полезна и структурирана информация. Проектът Polica.bg допринася за изграждане на доверие към работата на застрахователния брокер.

Последни публикации

Архив