Проекти

Осъвременяване на съществуващ софтуер и хардуер за „Ексел Дент“

Осъвременяване на съществуващ софтуер и хардуер за „Ексел Дент“

Клиент

„Ексел Дент“ ЕООД е малка фирма за търговия със стоматологични изделия. Нямаше собствен IT екип, нито абонамент за поддръжка към IT фирма.

Нужди на клиента

Закупуване и инсталация на нов хардуер в офиса на клиента.
Миграция на складов софтуер с бази данни, прехвърляне на работни файлове и приложения на новите работни станции.
Прилагане на антивирусна политика.

Какво направихме

Предложихме няколко варианта, с различен бюджет, за осъвременяване на съществуващото оборудване.
Закупихме избраната от клиента техника, окомплектовахме и инсталирахме работните станции.
Осъществихме миграцията на софтуер и прехвърляне на данни, и осигурихме защита от зловреден софтуер за всяка една работна станция.

Резултатът

В рамките на два дни подменихме хардуера и софтуера без това да попречи на обичайната бизнес дейност на служителите на фирмата и обслужването на клиентите. След промените те работят по-бързо, спокойно и ефективно, а управителят на фирмата е убеден в ползите от постоянната поддръжка на хардуера и софтуера и възприе да работи на абонаментен принцип с „Ар Ай Ти“.

Последни публикации

Архив